დაბადების თარიღი: 1971 წლის 27 იანვარი


განათლება:

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო,
1989 - 1994 წ.წ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომ-გეოგრაფი, გეოგრაფი-გეოლოგი;სამსახურეობრივი გამოცდილება:

2014 წ. აპრილიდან აგვისტომდე - სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო, ეკონომიკური დეპარტმენტის უფროსი;

2012 - 2014 წ. წ. - სსიპ შემოსავლების სამსახური, უფროსის მოადგილე;

2011- 2012 წ.წ. - სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ფინანსური რესურსების მართვისა და აღრიცხვა ანგარიშგების დეპარტამენტის უფროსი;

2009 – 2010 წ.წ. - ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, სახელმწიფო ქონების მართვისა და პრივატიზების დეპარტამენტის უფროსი;

2008 – 2009 წ.წ. - ფინანსთა სამინისტრო, შემოსავლების სამსახური, აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი;

2007 – 2008 წ.წ. - ფინანსთა სამინისტრო, შემოსავლების სამსახური, ცენტრალური აპარატი, აუდიტის სამმართველოს უფროსი;

2007 წ. თებ. – 2007 წ. ნოემბ. - შპს „საქართველოს რკინიგზა“, საბიუჯეტო გადასახადების ადმინისტრირების სამსახურის უფროსი;

2006 – 2007 წ.წ. - შპს „საქართველოს რკინიგზა“, გენერალური დირექტორის კონსულტანტი;

2005 – 2006 წ.წ. - შპს „საქართველოს რკინიგზა“, ფინანსური დირექტორის მოადგილე;

2004 – 2005 წ.წ. - ფინანსთა სამინისტრო, საბიუჯეტო დეპარტამენტის უფროსი;

2002 – 2004 წ.წ. - ფინანსთა სამინისტრო, სახაზინო სამსახური, უფროსის პირველი მოადგილე;

2001 – 2002 წ.წ. - ფინანსთა სამინისტრო, სახაზინო სამსახური, უფროსის მოადგილე;

1999 – 2001 წ.წ. - ფინანსთა სამინისტრო, სახაზინო სამსახურის აღრიცხვა-ანგარიშგების დეპარტამენტი, მთავარი ბუღალტერი;

1998 – 1999 წ.წ. ფინანსთა სამინისტრო, სახაზინო დეპარტამენტის # 6 ხაზინა, მთავარი ბუღალტერი;

1997 – 1998 წ.წ. - ფინანსთა სამინისტრო, სახაზინო დეპარტამენტის სახელმწიფო ფონდების მომსახურების სპეციალური სახაზინო სამსახური, მთავარი სპეციალისტი;

1996 – 1996 წ.წ. - ჯანმრთელობის სახელმწიფო ფონდი, სახელმწიფო პროგრამების ზედამხედველობის განყოფილება წამყვანი სპეციალისტი;

1993 – 1996 წ.წ. - ქ. თბილისის ჩაის საწონი ფაბრიკა, ნედლეულის საამქროს ბრიგადირი.

ენები: ქართული, რუსული, ინგლისური.